Các gói dịch vụ

500 

Premium

 • Validity: 70 Days
 • 50 Tiêu điểm Jobs
 • 50 Nổi bật Jobs
 • 70 Khẩn cấp Jobs
 • 40 Riêng tư Jobs
 • 75 Phổ biến Jobs

370 

Gold Package

 • Validity: 60 Days
 • 20 Tiêu điểm Jobs
 • 45 Nổi bật Jobs
 • 20 Khẩn cấp Jobs
 • 30 Riêng tư Jobs
 • 100 Phổ biến Jobs

250 

Standard

 • Validity: 40 Days
 • 10 Tiêu điểm Jobs
 • 15 Nổi bật Jobs
 • 20 Khẩn cấp Jobs
 • 15 Riêng tư Jobs
 • 60 Phổ biến Jobs
Uploading