Log In

Don't have an account? Sign up now

Lost Password?

Sign Up

Password will be generated and sent to your email address.

type and hit enter
Cần tìm thêm thông tin? Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc hoặc đăng tuyển dụng!

Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm việc và tuyển dụng.

Bắt đầu ngay!

Các công việc phổ biến Cổng thông tin việc làm NAUE giới thiệu

Các doanh nghiệp nổi bật Các doanh nghiệp đối tác chính của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Doanh nghiệp đang cần tuyển dụng?

Đăng ký tài khoản và upload thông tin tuyển dụng lên Cổng thông tin việc làm Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tuyển dụng hàng tuần

Địa điểm công việc Tìm kiếm công việc theo vị trí địa lý